Bezoek SeniorenPunt

Bel ons voor een afspraak via
040 – 220 22 02 of kom langs.

Informatiebijeenkomst

Adresgegevens

Winston Churchilllaan 83
5623 KW Eindhoven

Routebeschrijving

Openingstijden
maandag t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur
vrijdag 9.00 tot 13:00 uur
zaterdag & zondag Gesloten

(Woon)zorgvormen van Vitalis

SeniorenPunt bemiddelt in woonzorgvormen van Vitalis. Zij zijn een specialist in de ouderenzorg in Eindhoven. Welke woonzorgvormen bieden ze precies aan? We zetten het voor u op een rij.

Intensieve zorg

Wanneer u vanwege een ziekte of aandoening niet meer voor uzelf kunt zorgen, dan is verhuizen naar een woonzorglocatie vaak de beste oplossing. Dit wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Er zijn twee vormen van intensieve zorg:

1. Verpleegd wonen

Fijn en veilig wonen met de verzorging en verpleging de u nodig heeft. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners staan voor u klaar. Denk aan ouderengeneeskundigen, psychologen, fysiotherapeuten en activiteitenbegeleiders. Verpleegd wonen is bedoeld voor:

Mensen met een lichamelijke aandoening

die elke dag intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig hebben. De zorgindicaties die hierbij horen:

  • Beschermd wonen met verzorging en verpleging (VV06)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve aandoeningen met nadruk op verzorging en verpleging (VV08)

Vitalis biedt deze zorg in Peppelrode, Brunswijck, Vonderhof en Wissehaege.

Mensen met dementie

die elke dag zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en hulp bij de daginvulling nodig hebben. De zorgindicaties die hierbij horen:

  • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (VV05)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg en nadruk op begeleiding (VV07)

Vitalis biedt deze zorg in De Paladijn, Peppelrode, Vonderhof, Wissehaege, Brunswijck en Wonen aan de Fakkellaan. In de WoonincPlusVitalis compleet woongebouwen biedt Vitalis deze vorm van verpleegd wonen op kleinschalige afdelingen.

Mensen met Parkinson

die zorg en assistentie nodig hebben van professionals gespecialiseerd in deze ziekte. De zorgindicaties die hierbij horen:

  • Beschermd wonen met verzorging en verpleging (VV06)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve aandoeningen met nadruk op verzorging en verpleging (VV08)

Vitalis biedt deze zorg in Peppelrode.

Mensen met psychiatrische problemen

die in toenemende mate last hebben van lichamelijke en (psycho)sociale problemen. Vitalis biedt deze cliënten beschermd wonen in Wissehaege en WoonincPlusVitalis Wilgenhof. Afhankelijk van de locatie kan het gaan om verzorging- en verpleegindicaties VV04-05-06-07 en 08. Maar ook mensen met een GGZ indicatie of een LG indicatie kunnen op deze locaties terecht.

2. Hospice

Wanneer het niet mogelijk is om thuis te kunnen sterven, biedt een hospice de oplossing. Hier richt de zorg zich op de kwaliteit van leven. Een gespecialiseerd team van medewerkers biedt 24/7 uur optimale zorg en behandeling. Ook kan de deskundigheid ingeschakeld worden van een specialist ouderengeneeskunde, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, psycholoog, muziektherapeut of ergotherapeut.

Vitalis biedt deze zorg in Wissehaege.

Beschermd Wonen

Beschermd wonen is een woonvoorziening voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, het vroegere verzorgingshuis. U heeft hier uw eigen appartement met uw eigen voordeur. Het appartement heeft een woonkamer/keuken, slaapkamer, badkamer en keuken. Er is hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, maaltijden en er is hulp bij toezicht en sturing. Ook worden er tal van activiteiten georganiseerd. Professionele verpleegkundigen en hulpverleners zoals de huisarts, activiteitenbegeleiders en vrijwilligers staan voor u klaar.

Beschermd wonen kan in WoonincPlusVitalis Berckelhof, De Horst, Engelsbergen, Kronehoef, ’t Lint en Theresia.

Revalidatie

Voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking is er revalidatiezorg. Deze vorm van zorg richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van de gevolgen hiervan. Revalidatiezorg vindt plaats in een revalidatie-instelling, ziekenhuis, bij een specialist of in een verpleeghuis. Soms wordt revalidatiezorg los ingezet en wanneer zelfstandig wonen niet meer kan wordt het gecombineerd met een beschermde woonomgeving.

Vitalis biedt revalidatie in een beschermde woonomgeving in Brunswijck en Wissehaege.

Dagbesteding

Dagbesteding biedt sociale contacten en een leuke of zinvolle dag met bijvoorbeeld gesprekken met elkaar, muziektherapie, beweegactiviteiten of een andere invulling.  Vitalis werkt hierbij met vier pijlers: motorische ondersteuning, geheugentraining, zelfredzaamheid en in stand houden sociaal netwerk/ontlasten mantelzorgen.

Er zijn vier verschillende vormen van dagbesteding:

Ankerpunt in de wijk

Binnen Vitalis zijn er volop mogelijkheden om anderen te ontmoeten of (tegen geringe betaling) aan activiteiten deel te nemen. Voor een overzicht hiervan kunt u terecht op Vitalis samenuitagenda.

Wilt u een structurelere oplossing met professionele begeleiding dan kunt u terecht bij onze dagbesteding in de wijk of op een van onze dagcentra.

Basis

Deze vorm van dagbesteding biedt sociale contacten en een leuke of zinvolle invulling van uw dag. Met name geschikt voor kwetsbare senioren die aan een bepaald doel bijv. eenzaamheid of zelfstandigheid willen werken. Ook ondersteunt Vitalis mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vitalis bieden hen een ondersteuningsplan op basis van talent of interesses. Deelname is gratis. Bij interesse neemt u contact op met de coördinatoren Vitalis Ankerpunt in de wijk of de generalisten van WIJeindhoven.

Vitalis biedt deze zorg aan in de WoonincPlusVitalis Berckelhof, Theresia, Wilgenhof, Kronehoef en De Horst.

WMO/maatwerk

Deze dagbesteding is structureel van aard en bedoeld voor senioren die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen. Het kan ook helpen bij het ontlasten van de mantelzorger. Deelnemen kan met een indicatie. Informeer bij WIJeindhoven of u of uw naaste hiervoor in aanmerking komt.

Vitalis biedt deze zorg aan in de WoonincPlusVitalis Berckelhof, Theresia, Wilgenhof en de Horst/Kronehoef. En bij Vitalis Peppelrode en Wissehaege.

Wlz

Heeft u behoefte aan structuur van uw dag en multidisciplinaire behandeling? Dan is de dagbesteding Wlz geschikt. Binnen Vitalis zijn er drie soorten dagcentra; voor mensen met dementie, voor mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Vitalis biedt deze zorg aan in Peppelrode en Wissehaege. Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen senioren ook deelnemen in WoonincPlusVitalis Berckelhof, Theresia, Wilgenhof, De Horst en Kronehoef.

We informeren u graag over de actuele mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Bezoek SeniorenPunt

Bel ons voor een afspraak via
040 – 220 22 02 of kom langs.

Informatiebijeenkomst
Adresgegevens

Winston Churchilllaan 83
5623 KW Eindhoven

Routebeschrijving
Openingstijden
maandag t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur
vrijdag 9.00 tot 13:00 uur
zaterdag & zondag Gesloten

Een initiatief van:

Wooninc Vitalis

In partnerschap met:

Woonbedrijf Thuis